Kauno Sp(i)audos Nr. 4 (apie erdvę) išleistuvės! / Kauno Sp(i)auda issue 4 (Space is the Place) launch party!

suo_vaiduoklisGuess who’s back, back again
Sp(i)auda’s back, tell a friend

[LT]

Šeštadienį, vasario 20 d., 18 val. Kauno Infokrautuvėj – nevalstybinės politikos ir kontrkultūros zino Kauno Sp(i)auda ketvirtojo numerio išleistuvės-pristatymas-vakarėlis.

Ketvirtoji Sp(i)auda dedikuota (miesto) erdvės problematikai. Žmonės formuoja erdvę, o erdvė – juos, taip formuodama mūsų būvį viena su kitu, t.y., politiką ir visuomenę. Tad socialiniai pokyčiai negali būti įsivaizduojami be besikeičiančios, vis labiau žmonėms, o ne kapitalo srautams pritaikytų erdvių.

Sp(i)audoje Nr. 4 – interviu su skvoteriais ir erdvės aktyvistais iš Varšuvos, Klužo, Tartu, Prahos ir Kauno, Šilainių bei Vilkyškių erdvinės analizės, patarimai ir triukai. Kaip visuomet, zino redakcija atitinka straipsnių autorių nuomonę (ar bent jai neprieštarauja), zinui negalioja autorinės teisės (tad galima jį perspausdinti ir dalintis, ypač valstybės ar verslo įstaigų resursais), jis siekia tapti ne tik laisvalaikio skaitalu, bet ir organizavimosi priemone.

Sp(i)audos pristatyme – prezentacija-diskusija apie autonomines erdves ir įsibrovimus į miesto audinį (pvz., slėpynes miesto centre, partizaninę daržininkystę, laikinus ir nelaikinus skvotus, pasipriešinimas iškraustymams, netikri parkai ir kelio ženklai…). Po diskusijos – šiek tiek muzikos, šiek tiek gėrimų, dar šiek tiek neformalių diskusijų… Puiki proga “įsisavinti” autonominę Infokrautuvės erdvę ir jos kūrėjus, taip pat – susilankstyti savo pačios 28 puslapių Sp(i)audą (DIY!).

Sp(i)audos išleidimo ir pristatymo tūso diena neatsitiktinai sutampa su Prahos autonominio socialinio centro, buv. skvoto “Klinika” pirmuoju gimtadieniu. Šis renginys – dalis tarptautinės šventės “Diena su Klinika”. Buvusioje plaučių ligų klinikoje Prahos Žižkovo rajone įsikūręs socialinis centras suvienijo pankus, vietinę bendruomenę ir intelektualus, prisideda prie kovos už erdvę ir prieš gentrifikaciją, padeda rinkti daiktus pabėgėliams, kovoja už visuomenę be rasizmo ir seksizmo. Už tokius darbus “Klinika” neseniai buvo užpulta nacionalistiškai nusiteikusių jaunuolių – išdaužyti langai, sužeistas vienas žmogus (daugiau info angliškai – čia). Kauno Sp(i)auda solidarizuojasi su drąsiu socialiniu centru, sveikina jį su gimtadieniu ir kviečia nepasiduoti fašistuojantiems lochams.

Kiekvienam miestiečiui po Sp(i)audą, kiekvienam miestui po Kliniką!

[EN]

This Saturday, Feb 20, 18:00 at Kaunas Infoshop (Infokrautuvė), issue 4 of Kauno Sp(i)auda – zine of non-state politics and counterculture – will be presented in a launch party!

Sp(i)auda vol. 4 takes up the topic of urban space. People form their space, and their space forms them, thus forming our relations with one another, i.e., our politics and societies. Therefore, no proper social change can be imagined without changes in space, which would become less and less adapted to capital needs and more and more to human desires.

In Sp(i)auda vol. 4 expect to find: interviews with squatters and space activists from Warsaw, Cluj, Tartu, Prague and Kaunas, analyses of Šilainiai and Vilkyškiai, tips and tricks. As always, the zine’s editorial room’s opinions do not differ from its authors (or at least they don’t oppose them too much), the zine is non-copyrighted (therefore print and share, especially if you use state or business resources), the zine aims at becoming not only a good read, but also an organ of organising.

Sp(i)auda launch party will start with a presentation-discussion on autonomous spaces and urban interventions (e.g. Capture the Flag in a city centre, guerilla gardening, temporary and contemporary squatting, anti-eviction resistance, fake parks and roadsigns…). After the discussion, there will be some music, some drinks, some more discussions… For those to whom Kaunas infoshop is still an unkwown space, it’s a good chance to make it one’s own, meet its creators, become one of them and fold one’s own 28 pages of Sp(i)auda (DIY!).

It’s not accidental that Sp(i)auda comes out and the party happens on Feb 20, for it’s also the 1st birthday of “Klinika” autonomous social centre (ex-squat) in Prague. This event is part of the international “Day for Klinika” celebration. The social centre, established in a former lung clinic, managed to unite punks, locals, and intellectuals, it keeps on fighting for free space and against gentrification, collects and distributes stuff for refugees, fights for society without racism and sexism. No good deed is left unpunished: “Klinika” has recently been attacked by “nationalist youth”, some windows were smashed, one person was injured (more info here). Kauno Sp(i)auda solidarises with this brave social centre, congratulates it on its first birthday, and urges never to give in to fascist scum.

Every city needs its Klinika, every inhabitant need their Sp(i)auda!

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Pirmadienio kinas/Monday cinema: “Blokada” (Croatia, 2012)

blokada[LT] Pirmadienį, vasario 8 d., 19 val. infokrautuvė tęsia Pirmadienio kiną apie tiesioginį veiksmą. Šįkart – 2012 m. Igorio Bezinovičiaus filmas apie 2009 m. visą Kroatiją apėmusią universitetų okupacijų bangą.

2009 m. balandį, protestuodami prieš aukštojo išsilavinimo suprekinimą (be problemų įvykusį Lietuvoje), Zagrebo Filosofijos fakulteto studentai nutraukė paskaitas ir paskelbė ultimatumą ministerijai. Blokada truko 34 dienas, kurių metu prie zagrebiečių prisijungė 20 institucijų studentai visoje šalyje. Tiesioginės demokratijos metodais valdoma Blokada tapo ne tik nuo 1971 m. didžiausiu studentišku veiksmu, bet ir studentų sąmoningumo simboliu, solidarumo ir atkaklumo nuoroda. Studentų plenumų pavyzdžiu 2014 m. naudojosi Bosnijos sukilimo dalyviai. “Vienas pasaulis – viena kova”, “Jūsų švietimas buvo nemokamas, kodėl negalėtų būti ir mūsiškis?” “Švietimas nėra prekė”: radikalūs šūkiai Blokados kontekste įgavo labai natūralią reikšmę.

Meistriškas I. Bezinovičiaus filmas parodo visas įdomiąsias Blokados puses: įsibrovimą į šventąsias dėstytojų erdves, kaukes mainančią fakulteto vadovybę, bailią biurokratiją, nesuvaidintą “grassroots” proceso dinamiką ir sunkų esminių sprendimų priėmimą.

Kroatų kalba su angliškais subtitrais.

[EN] Monday, Feb 8, 19:00 Infokrautuvė infoshop continues Monday Cinema on Direct Action. This time we watch Igor Bezinovič’s 2012 film “Blokada” on the wave of university occupations that swept Croatia in 2009.

In April 2009, in protest against universal tuition and commodification of higher education (which went quite well in Lithuania in the same year) students at Zagreb Faculty of Philosophy stopped the functioning of their institution as ultimatum to the education ministry. Occupation lasted for 34 days, 20 other institutions joined Blokada all around Croatia. Blokada remains the largest action organised by students in Croatia since 1971, student plenums became an example around which participants of the Bosnian 2014 uprising organised themselves. “One World One Struggle”, “You had your education free, why can’t we?”, “Education is not a commodity”: radical slogans gained real and natural meaning during the occupations.

Bezinovič’s masterpiece lets us see all the interesting sides of Blokada: invasion of holy profesorrial spaces, hypocritical authorities of the faculty and cowardly bureaucrats, dynamic grassroots organising and making hard, but essential decisions.

Film will be screened in Croatian, with English subtitles.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Materialistinis feminizmas ir pasakojimas apie Baltarusiją iš (kalėjimo) vidaus / Materialist feminism and a presentation on Belarus from inside (the prison)

babc[LT]

Materialistinio feminizmo skaitymo grupė infokrautuvėje tęsiasi. Kaip visada, ketvirtadienį, 18 val. skaitome – tik šįkart skaitome tą patį, ką skaitėme ir anąkart. Žmogos buvo pavargę, tekstas sudėtingas, tad nutarėme paskaityti jį namie ir ateiti išsianalizavusios – Notes on the Erotic in the Capitalist Mode of Production iš žurnalo LIES II – parsisiųskite iš http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf

O vasario 9 d., antradienį, 19 val. infokrautvėj – prezentacija “Baltarusija: socialinė aplinka, anarchizmas kalėjime ir diktatūroje” (anglų k., jei reikės – su vertimu):

“Baltarusijos anarchistai pasakos apie gyvenimo sąlygas kaimyninėje šalyje bei antiautoritarinės veiklos galimybes.

Kas yra Baltarusija: gerovės rojus, nesuteptas laukinio kapitalizmo ir neoliberalių reformų, švarūs platūs prospektai, ekonominis ir politinis stabilumas – ar politinių aktyvistų represijos, apmokestintas nedarbas, milžiniškos skolos ir prastovos? Buvęs politinis kalinys, anarchistas Mikalai Dziadok taip pat pasidalins savo patirtimi ir duos patarimų, kaip išgyventi kalėjime.”

[EN]

Materialist feminism goes on – as always, the reading group meets at infokrautuvė on Thursdays, 18:00. This time we read the same as the last time: people were tired and the text was intricate, so we agreed on reading it at home and coming better prepared. Notes on the Erotic in the Capitalist Mode of Production from LIES II journal – download at http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf

And on February 9, Tuesday, at 19:00, there’s a presentation by comrades: “Belarus: social conditions, anarchism in prison and under dictatorship” (in English):

“Anarchists from Belarus are giving a talk on the living conditions and possibilities for antiauthoritarian activism in the country.

What is Belarus: social paradise, free from savage capitalism and neo-liberal shock reforms, clean and wide streets, economic and political stability, or repressions against political activists, taxes on unemployment and debts and mass lockouts? Speaking about repression, an ex-political prisoner and anarchist Mikalai Dziadok will share his prison experience and give some advice on how to survive the jail.”

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Materialistinio feminizmo skaitymo grupė tęsiasi / Materialist Feminist Reading Group Goes On

Ketvirtadienį 18 val. vyks materialistinio feministinio žurnalo LIES II skaitymai, šį kartą skaitysime Notes on the Erotic in the Capitalist Mode of Production. Jau sperskaitėme du autorių Pluma Sumaq ir FLOC tekstus. Visą žurnalą galite skaityti atsisiuntusios pdf: http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf

Skaitymas nėra privalomas, nes skaitome vietoje. Tekstai nesudėtingi ir aktualiai reikšmingi šiuo sunkiu, brutalaus susvetimėjusio patriarchato (taip, šis žodis vis dar gajus kaip ir jo egzistavimo formos) / kapitalizmo laiku.

Thursday 18:00 the reading of materialist feminist journal LIES II continues, this time the text is Notes on the Erotic in the Capitalist Mode of Production. We have already covered and discussed texts by Pluma Sumaq and FLOC. The whole journal can be downloaded at http://liesjournal.net/media/Lies-v-2-PDF-whole-1.pdf

Reading beforehand is not obligatory, as we read the text together, on the spot. The texts are not overly complicated, but cutting edge in these times of alienated patriarchy (yup, this word still exists, as well as forms of its existence) / capitalism.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Pirmadienio kinas: “Masterskaja”, Minskas, 2009 m. / Monday Cinema: “Masterskaya”, Minsk, 2009

unusualNauja tradicija infokrautuvėje – kas antrą savaitę rodomi filmai ant baltos paklodės, kamerinis kino teatras kameriniame infošope. Toliau tęsiam seriją “Tiesioginio veiksmo įkvėpti”; koks begali būti tiesioginesnis veiksmas už skvotinimą, kai žmogiškais įtiesioginama ir įveiksminama erdvė. Nežinia, kokia atmosfera Rytų kaimynėje tvyro dabar, bet 2008 m. užskvotinti vietą, skirtą gyventi kitaip, buvo įmanoma – keliems mėnesiams, nuo gegužės iki spalio – ir Minske. “Masterskaja” – pačių skvoterių sukurtas trumpas, pusvalandžio trukmės DIY dokumentinis apie idėjas ir gyvenimą saulėtame Minske (iki kol pasirodo statybininkai ir nugriauna skvotą).

Po filmo diskusija, o filmus siūlyti gali visi norintys – kas antrą pirmadienį 18:30 Infokrautuvėj.

The new tradition is on, biweekly Monday Cinema on a white white sheet, a tiny cinema in a tiny infoshop. “Inspired by Direct Action” continues with a film on squatting, one of the most direct and most action way to do direct action, to bring bodily sense to empty spaces. Whether it would be possible now, it is not known (although everything is possible, in general), but in 2008 some people managed to open the “Masterskaya” (“Workshop”) squat in Minsk. The short 30 minute DIY documentary on the squat that survived for a few months from May to October presents us the reality of living in sunny Minsk (and the demolition of the squat).

Discussion to happen after the film, one is reminded that one can always suggest films for the Monday Cinema – every second Monday 18:30 @ Infokrautuvė Infoshop.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Reading group, discussion on Russia and the first film screening

(Lietuviškai – kitame įraše!)

This week “Infokrautuvė” infoshop starts an intensive program of cultural events: Thursday to Monday. All events will be held in English.

Thursday, January 7, 18:00 starts the materialist feminist reading group. Materialist feminism is a doctrine that combines feminist, Marxist, anarchist, race, class, and gender analysis to serve action. From now on, every Thursday we’ll read an article from “Lies” journal vol. 2, freshly shipped from the States. No homework necessary, we’ll read on the spot, as well as agree on the further format of the group.

First text to read: To make many lines, to form many bonds//Thoughts on Autonomous Organizing by FLOC (12 pages), short excerpt: “The problem is rooted in white supremacy, patriarchy, and class, which are together fundamental to the reproduction of the capitalist social relations-and so we seek to build a praxis that encompasses all of these parts of the whole. To engage in such a project is to continuously struggle with each other, and with ourselves.”

Friday, January 8, 18:30 – Presentation and discussion “Western Left and media politics of Russia in context of war in Ukraine”

In the recent years, Russia has invested massive amounts in media and activist groups that would represent its perspective and support its politics in the West. Now Russia is reaping some fruit.

A wide range of leftist and even anarchist groups became a mouthpiece for distributing the propaganda of the Russian state. Russia sometimes seems to fulfill the hopes of all the political spectre – from leftists to ultraconservatives, from antifa to traditional fascists… How is this possible? What narratives are used and which of them are the most attractive? What does it all have to do with the Cold War and modern media-colonialism?

Questions raised and answered, discussion moderated by an ex-Russian comrade.

Monday, January 11, 18:30 – first film from the series “Inspired by Direct Action”, 1975 documentary “Santa Army” (45 min., Denmark, English subtitles)

Film series “Inspired by Direct Action”: biweekly films on the most memorable direct action practices, shown every second Monday. Revolts, wildcat strikes, temporary squatting actions, protests, flashmobs, street theatre… Before and after the film we discuss the pros and cons of direct action and engage in collective fantasy on what we, ourselves, could do next.

First film “Santa Army” takes theatre troupe “Sun’s Chariots” (Solvognen) from Copenhagen as its subject. During the 1974 winter holidays they arranged a direct action of Santa Army that lasted for 8 days. As OPEC raised oil prices, a financial crisis erupted: Denmark saw its army of unemployed growing, people were getting poorer. “Solvognen” decided to bring back the Christmas spirit and invited all actresses and actors of Copenhagen to get involved in an 8-day spectacle on the city streets.

First day of action saw the Santa parade, together with a huge toy goose, marching through Copenhagen. Some other day Santas ambushed a bank and demanded a loan of several million crowns for Christmas presents. They visited schools, elderly homes and hospitals, staged plays, presented gifts and attacked government buildings with pitchforks. On the last day, about 40 men and women, dressed as Santas, went into a supermarket and started handing out “presents” straight from the shelves, shouting: “ho ho ho, you don’t need to pay today, you worked so hard for this!”. The police arrived, started pulling Santas’ beards off, handcuffed them and lead them to the police cars, took the presents away from the children, the children started crying… The spectacle was successful: good Santas were arrested by evil cops, who involuntarily turned into actors, as well.

“Santa Army” was important that it fought the capitalist spectacle of exploitation by its own means and abused the power of naivete. Santas “naively believed”, that their real purpose is not to serve consumption, but bring joy to the people; they “naively asked”: why are people poor while banks hoard money? and they “naively reminded” everyone that red looks good not only on Santas.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Skaitymo grupė, diskusija apie Rusiją ir pirmasis filmas

(English in another post!)

Šią savaitę infokrautuvės infoshopas pradeda intensyvią kultūrinių veiksmų programą: kultūrkė veiks nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Renginiai vyks anglų kalba, bet pageidaujant galime parūpinti vertimą į lietuvių k.

Ketvirtadienį, sausio 7 d., 18 val. prasideda materialistinio feminizmo skaitymo grupė. Materialistinis feminizmas – feministinę, marksistinę, anarchistinę, rasės, klasės ir lyties analizę derinanti į veiksmą nukreipta doktrina. Kas savaitę ketvirtadienį skaitysime po straipsnį iš šviežio, ką tik iš Amerikos parsiųsto žurnalo “Lies” (“Melai”) antrojo numerio. Ruoštis nereikia, skaitysime vietoje, ten pat ir sutarsime dėl tolimesnio grupės formato.

Pirmasis tekstas – 12 puslapių To make many lines, to form many bonds//Thoughts on Autonomous Organizing by FLOC, trumpa ištrauka: “The problem is rooted in white supremacy, patriarchy, and class, which are together fundamental to the reproduction of the capitalist social relations-and so we seek to build a praxis that encompasses all of these parts of the whole. To engage in such a project is to continuously struggle with each other, and with ourselves.”

Penktadienį, sausio 8 d., 18.30 val. – prezentacija/diskusija “Vakarų kairieji ir Rusijos medijos politika Ukrainos karo kontekste”:

Pastaraisiais metais Rusija investavo milžiniškus pinigus į žiniasklaidos ir aktyvistų grupes, kurios pristatytų jos požiūrį ir remtų jos politiką Vakaruose. Dabar Rusija jau gali skinti šių investicijų vaisius.

Gausybė kairiųjų ir net anarchistų grupių tapo Rusijos valstybinės propagandos įrankiais. Kartais atrodo, jog Rusijos įvaizdis tenkina visų politinės scenos veikėjų viltis: nuo kairiųjų iki superkonservatorių, nuo antifa iki tradicinių fašistų… Kaip tai tapo įmanoma? Kokiais pasakojimais remiamasi ir kurie iš jų pritraukia daugiausiai dėmesio? Ką tai turi bendro su Šaltuoju karu ir šiuolaikinės medijos kolonializmu?

Klausimus kelia, į juos atsako ir su mumis padiskutuoti nori kolega-buvęs Rusijos pilietis.

Pirmadienį, sausio 11 d., 18.30 val. – pirmasis filmas iš ciklo “Tiesioginio veiksmo įkvėpti”, 1975 m. dokumentinis filmas iš Danijos “Santa Army” (45 min., danų k., subtitrai anglų k.)

Filmų ciklas “Tiesioginio veiksmo įkvėpti” – kas dvi savaites, pirmadieniais rodomi filmai apie įsimintiniausias istorines tiesioginio veiksmo praktikas: maištus, netikėtus streikus, laikinus skvotus, protestus, “žaibiškus sambūrius” (flashmob), gatvės teatrą… Prieš ir po filmų – diskusijos apie tiesioginio veiksmo paveikumą ir fantazijos apie tai, ką galėtumėm nuveikti pačios.

Pirmasis ciklo filmas “Santa Army” – apie Kopenhagos teatro trupę “Saulės raiteliai” (Solvognen), per 1974 m. žiemos šventes surengusią 8 dienas trukusį Kalėdų senelių armijos tiesioginį veiksmą. Naftą eksportuojančioms šalims pakėlus kainas, įvyko finansų krizė: Danijoj daugėjo bedarbių, žmonės gyveno vis vargingiau. “Saulės raiteliai” sugalvojo grąžinti Kalėdų seneliui tikrąją jo dvasią, sukviesti visos Kopenhagos aktorius ir aktores, persirengt Kalėdų seneliais ir aštuonias dienas vaidinti gatvėse.

Pirmą dieną keli šimtai senelių surengė paradą miesto gatvėmis, paskui save tempdami didžiulę žaislinę žasį. Kitą dieną senelių minia užėjo į banką ir paprašė kelių milijonų kronų paskolos dovanoms. Seneliai ėjo į mokyklas, senelių namus ir ligonines, rengė vaidinimus, dalino dovanas ir net bandė su šakėmis pulti vyriausybės pastatus. Aštuntą dieną apie 40 seneliais persirengusių vyrų ir moterų užėjo į prekybos centrą, ėmė nuo lentynų prekes ir dalino pirkėjams, šūkaudami “ho ho ho, šiandien už nieką nereikia mokėti, jūs sunkiai dirbot ir visa tai užsidirbot!”. Atvažiavę policininkai ėmė plėšt senelių barzdas, surakino juos antrankiais ir kišo į policijos automobilius, atiminėjo iš vaikų dovanas, vaikai paleido dūdas… Vaidinimas pavyko – geruosius senelius suėmė blogieji policininkai, irgi tapę teatro aktoriais.

“Kalėdų Senelių armija” buvo ypatinga tuo, kad kovojo prieš kapitalistinį išnaudojimo spektaklį jo paties ginklais, išnaudodami apsimestinio naivumo galią. Seneliai “naiviai” apsimetė, neva jų paskirtis – ne skatinti vartojimą, o iš tikrųjų nešti džiaugsmą žmonėms; jie “naiviai” klausė: kodėl žmonės skursta, o bankuose tiek daug pinigų? ir “naiviai” visiems priminė, kad raudona – ne tik Santa Klausui tinkanti spalva.

Posted in Naujienos/News | Comments closed

Taigi taigi

Kas žino, kas nežino, Kaune atidaryta nauja vieta mini-underground’ui – įsikūrėm garaže, čia yra biblioteka, virtuvė, vienas DIY fotelis. Penktadieniais dažniausiai susirengiam sau vakarėlį. Kitom dienom tiesiog vieta būna atidaryta, galima užeit pavalgyt, išgert arbatos, paskaityt knygų ir panašiai.

Kol kas šiuo post’u norime tik užpildyti Naujienų skiltį, bet ateityje iš tikrųjų bus naujienų.

 

Posted in Naujienos/News | Comments closed