Oslas, gegužės 7: protestas prieš seniausio skvoto Skandinavijoje iškraustymą / Oslo, May 7: protest against eviction of the oldest squat in Scandinavia

FLyer 40[LT]

Jei kartais gegužės 7 d. būtumėte Osle – prisijunkite prie protesto prieš seniausio veikiančio skvoto Skandinavijoje iškraustymą! Pakvieskite ir draugus emigrantus 🙂

“Vestbredden būsto ir darbo kolektyvas” susikūrė 1999 m., reaguodamas į antisocialią Oslo miesto planavimo politiką. 2014 m. Oslo savivaldybė pradėjo pardavinėti Vestbredden Vel Vel pastatą, potencialūs dabartiniai pirkėjai – “Urbanium A/S”, vadovaujamas tūlo Espen Pay.

Nors pardavimo sutartis jau pasirašyta, jai turi pritarti savivaldybės taryba. Prieš 2015 m. rinkimus socialdemokratai ir žalieji, laikantys daugumą Oslo savivaldybės taryboje, pažadėjo, kad Vestbredden kolektyvui bus suteikta galimybė imti nuomotis pastatą. Kaip ir galima tikėtis, pažadai liko neištesėti.

Vestbredden skvotui-socialiniam centrui kyla rimtas pavojus. Balsavimai dėl jo likimo vyks Oslo savivaldybėje gegužės 11 arba birželio 15 d. Ta proga prie Oslo rotušės gegužės 7 d., organizuojamas protestas-tūsas su muzikantais, DJais, šokiais ir maistu.

Vestbredden kolektyvas sako: “Reikalaujame, kad, vystant mūsų miestą, būtų atsižvelgta ir į mūsų nuomonę – atsisakome perduoti visą galią į nekilnojamojo turto spekuliantų rankas!”

Jei negalėsite būti Osle – sekite naujienas www.vestbredden.net arba parašykite palaikymo laišką į postbox@@@vestbredden.net Daugiau info (angliškai): https://en.squat.net/2016/04/21/oslo-vestbredden-vel-vel-one-of-the-scandinavians-oldest-existing-squat-under-threat-of-eviction/

[EN]

If you by chance happen to be in Oslo on May 7, take part in a protest party against the eviction of the oldest working squat in Scandinavia! Or invite your emigree friends 🙂

Vestbredden Housing and Working Collective was established in 1999, as a reaction to the anti-social housing politics by the Oslo municipality. Vestbredden Vel Vel was in 2014 put out for sale by the city of Oslo and the potential buyer is known to be Urbanium A/S with Espen Pay as CEO.

Even though the sales contract is already signed, the municipality has to vote on this issue. The newly-elected “Red-Green” City government promised before the election of 2015 that Vestbredden Vel Vel would get a formal rent contract. The promises of politicians, as one can expect, went unfulfilled.

Vestbredden squat-social centre is now in threat of eviction. The vote in city hall to decide its fate will happen in the municipality on either May 11 or June 15. To mark this festive occasion, a protest/people’s party is organised by the Oslo city hall on May 7, with live music, DJs, vegan food etc.

Vestbredden collective says: “We demand to have a voice in the development of our own city – and we refuse to let all the power continue to be in the hands of the speculants!”

If you can’t be in Oslo on that day, follow the news at www.vestbredden.net or write a support letter to postbox@@@vestbredden.net More info: https://en.squat.net/2016/04/21/oslo-vestbredden-vel-vel-one-of-the-scandinavians-oldest-existing-squat-under-threat-of-eviction/

This entry was posted in Naujienos/News. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.