Anarchizmas Čilėje / Anarchism in Chile

chile[LT]

Kitą sekmadienį, 24 dieną, 18h, susitinkam Infokrautuvėj su čiliškiais !

Šiandien anarchistinės idėjos Čilėje randamos įvairiose socialinėse kovose. Net anarchistais savęs nevadinantys žmonės perima anarchistinio pobudžio praktikas ir tikslus. Istoriškai anarchizmas Čilėje atsirado XIX amžiuje nešdamas absoliučios laisvės idėjas per visas visuomenės sritis.

Susitikimo metu svečiai apžvelgs anarchizmo praeitį ir dabartį Čilėje, jo įvairovę ir konfliktus, taip pat feministinius ir čiabuvių judėjimus.

[EN]

Next Thursday, 24th, 6pm, lets meet our guests from Chile !

Today anarchists ideas in Chile are presented in different parts of social struggle. Even people not calling themselves anarchists are adopting the practices and struggle for goals clearly anarchist’s ones. Historically anarchism was present in Chili since XIXth century bringing the ideas of absolute freedom through all this years to different parts of the society.

During the event we will make an overview of past and present of anarchism in Chile, its diversity and conflict, linked with feminist movements and indigenous struggles historically and nowadays.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.