Pristatymas apie Vokietiją: augantis socialinis judėjimas, griūnanti kalnakasybos korporacija / Presentation on Germany: growing social movement, collapsing mining corporation

[endegelandeLT] Penktadienį, kovo 25 d., 19 val. Infokrautuvėj – pristatymas apie Vokietijoje sparčiai augantį naują socialinį judėjimą ir griūnančią milžinišką energetikos korporaciją.

Praeitą rugpjūtį masinio veiksmo metu 1500 kairiųjų aktyvistų iš visos Europos įsiveržė į “Garzweiler” anglies kasyklą Vokietijoje ir išlaikė ją blokadoje visą dieną. “Garzweiler” kasykla jau surijo 17 kaimelių, numatoma, kad ji turėtų plėstis iki pat 2045 m.

Suvokdami, jog klimato kaita pirmiausiai yra ne atribotas aplinkosaugos reikalas, o vienas didžiausių šių laikų socialinių konfliktų, jau 2012-aisiais keliasdešimt aktyvistų užskvotino mišką didžiausios Europoje CO2 gamintojos – Vokietijos – siekdami tiesioginiu veiksmu užkirsti kelią visa griaunančios korporacijos veiklai.

Penki iškraustymai, nuolatiniai policijos ir apsaugos firmų vykdomi puolimai bei kelių aktyvistų pasodinimas kalėjiman – visa tai netrukdo didžiajai daliai miško toliau būti okupuotai. Prieš porą savaičių, antra didžiausia Vokietijos kalnakasybos zona taip pat buvo užskvotinta, čia rengiamasi šią gegužę vyksiančiam kelių tūkstančių žmonių tiesioginiam veiksmui.

Pristatymo metu bus nagrinėjamos anglies gavybos sąsajos su kapitalizmu, klimato kaita, militarizacija bei migracija, rodomi video ir nuotraukos iš tiesioginių veiksmų ir informuojama apie būsimus įvykius. Užduoti išankstinius klausimus pranešėjui galite komentaruose arba el. paštu infokrautuve@riseup.net. Pristatymas vyks angliškai, jei reikės – bus verčiamas į lietuvių k.

[EN] This Friday, March 25, 19:00 @ infokrautuvė – presentation on a fast-growing social movement in Germany and its collapsing mining mega-corporation.

In an announced mass action last August, 1500 leftist activists from all over Europe entered the coalmine „Garzweiler“ in Germany and blocked it for a whole day. An open-cast coal-mine has already eaten 17 villages and is supposed to continue growing till 2045.

Seeing climate change first of all not as an environmental but as one of the biggest social conflicts of these days, already in 2012 dozens of anti-capitalist activists occupied a forest in the heart of Europe’s biggest CO²-emissioner in order to stop the company’s massive destruction by direct action.

Even 5 police evictions, constant violent attacks of police and private security and the imprisonment of several activists couldn’t change the fact that parts of the forests are occupied still today. Two weeks ago another forest in Germany’s second biggest mining area next to Polish border has been squatted and in the mine next to it a mass-action of few thousand people is announced for May 2016.

During the event we’ll see pictures and videos of different actions of the last years, explore the connection between coal mining, capitalism, climate change, militarism and migration and inform about the upcoming events in the next two years. You can ask the preliminary questions in the comments below or write them to infokrautuve@riseup.net. The event will happen in English, translation to Lithuanian may be provided if necessary.

This entry was posted in Naujienos/News. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.