Do We Need a Service Workers Resistance Network? (presentation-discussion) / Ar mums reikia paslaugų sektoriaus darbuotojų pasipriešinimo tinklo? (prezentacija-diskusija)

Fastfoodjp-master675[EN; LT below]

The event that had been postponed was modified and will happen this Wednesday, March 2, 19:00 @ infokrautuvė. In English, with translation to Lithuanian if needed.

Do we need a service workers resistance network?

A cook will present on their experience working in the service industry and why they have decided to take a direct action approach to get better wages and more agency on the job. Service work is one of the most underwaged and “flexible” sectors in the economy and for that to change, the cook believes, an offensive must be taken against employers: to win some respect, some capacity for self-determination and to lift ourselves out of crippling poverty.

The presentation will offer some examples of direct action approaches such as: sit-ins, pickets, slow-downs, sabotage, and strikes. The presentation will also offers some examples of forms of workplace organization, why social support is necessary, how it improves conditions for individuals and the collective.

[LT]

Renginys, kuris buvo nukeltas, buvo pataisytas ir įvyks šį trečiadienį, kovo 2, 19 val. infokrautuvėje. Viskas vyks angliškai, bet su vertimu į lietuvių k. toms, kuriems reikia.

Ar mums reikia paslaugų sektoriaus darbuotojų pasipriešinimo tinklo?

Virėju dirbantis asmuo pristatys savo patirtį paslaugų sektoriuje ir priežastis, kodėl nusprendė imtis tiesioginių veiksmų, siekdamas geresnių algų ir stipresnio darbuotojų balso. Darbas paslaugų sektoriuje yra vienas menkiausiai apmokamų ir “lanksčiausių” dabartinėje ekonomikoje, o kad tai pasikeistų, pasak virėjo, reikia imtis ne gynybos, o puolimo prieš darbdavius: tam, kad būtų laimėta šiek tiek pagarbos, asmeninės erdvės ir pagaliau pavyktų ištrūkti iš niūraus skurdo.

Prezentacijoje bus pristatyti tiesioginiai būdai kovoti už savo teises darbo vietoje: “sėdimieji” streikai, piketai, tyčiniai darbo sulėtinimai (vadinamieji “itališki streikai”), sabotažas ir “paprasti” streikai. Bus pasiūlyti keli realiai įvykę organizavimosi darbo vietoje pavyzdžiai, diskutuosime apie tai, kodėl darbuotojams reikalinga visuomenės parama, kaip šios priemonės gerina individo ir darbuotojų kolektyvo darbo sąlygas.

This entry was posted in Naujienos/News. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.