ASC “Klinika” Prahoje reikia mūsų paramos / ASC Klinika (Prague) needs our support

klinika[LT; EN below]

Rašo infokrautuvės draugai iš Prahos:

Autonominiam socialiniam centrui “Klinika” reikia jūsų paramos!

ASC Klinika, veikiantis pagal panaudos sutartį Prahoje, Žižkovo rajone, buvusioje plaučių ligų klinikoje, ką tik atšventė savo pirmąjį gimtadienį. Pastatas, penkerius metus stovėjęs apleistas ir pilnas šiukšlių, buvo pirmąkart užskvotintas aktyvistų 2014 lapkritį. Po konfliktų su policija, plačios paramos ir derybų su Valstybės nuosavybės biuru, “Klinika” pagaliau pradėjo veikti pilnu pajėgumu 2015 kovą. Per pirmuosius metus “Klinika” tapo šurmuliuojančiu socialiniu centru. Namas buvo išvalytas, atliktas reikalingiausias remontas. “Klinikoje” reguliariai vyksta paskaitos, diskusijos, kalbų pamokos, teatro, muzikos ir DIY užsiėmimai, veikia dirbtuvės, atiduotuvė, biblioteka ir kavinė, vaikų ir tėvų klubas-dienos centras “Mamatata”, iš čia transliuojamas “Streetculture Radio”. Ateityje planuojama įkurti viešą skalbyklą, bendruomenės daržą ir keramikos dirbtuves. Beveik kasdien vykstantys užsiėmimai visiškai nemokami, centras veikia aukų principu. “Norime parodyti, kad galima daug pasiekti ir nesiekiant pelno,” – sako “Klinikos” kolektyvo nariai. “Visuomenėje, kurioje dažniau galvojama apie pinigus, bandome steigti ryšius, leidžiančius žmonėms suvokti save ne per rinkos dėsnius.”

“Klinika” taip pat remia pabėgėlius, rinkdama jiems reikalingus daiktus. “Susiorganizavome prieš ksenofobines nuotaikas ir elgesį, paplitusį Čekijos visuomenėje. Norėjome ne tik prieš tai pasisakyti, bet ir aktyviai solidarizuotis su žmonėmis, kuriems labiausiai to reikia,” – teigia kolektyvo nariai. Iš “Klinikos” į artimiausius pasienius jau išvažiavo 150 lengvųjų automobilių ir sunkvežimių, pilnų reikalingiausių daiktų.

ASC “Klinika” veikla paremta kaštų mažinimu, perdirbimu ir daiktų pernaudojimu iš naujo, tarpusavio pagalba ir dalinimusi. Kolektyvas neprašo valstybės, ES ar turtingų mecenatų pagalbos, nenorėdamas didinti priklausomybės nuo individualių donorų ir siekdamas išlaikyti centro autonomiją.

Šiuo metu “Klinika” derasi dėl panaudos sutarties pratęsimo su Valstybės nuosavybės biuru. Iš turimos informacijos atrodo, kad GIBS (Pagrindinė saugumo pajėgų inspekcija, kuriai priklauso ASC pastatas) vėl nori pastatą panaudoti savo štabo įsteigimui. Visai neseniai vietinė Pastatų tarnyba paskelbė, kad nepratęs kontrakto dar metams. “Klinikos” ateitis neaiški, kovo 3 d. numatomas prievartinio iškraustymo pavojus. Todėl prašome kolektyvų, autonominių erdvių ir žiniasklaidos pagalbos iš viso pasaulio paramos. Solidarumo formos neišsemiamos – užtenka kelių sakinių, palaikančios nuotraukos ar straipsnio spaudoje.

Vasario 27 d., šeštadienį, 2 val. Prahoje įvyks “Klinikos” palaikymo eitynės “Leiskite Klinikai kvėpuoti”, kurios skirtos palaikyti ne tik šiam ASC, bet ir kitiems autonomiškiems projektams bei iniciatyvoms Čekijoje. Apačioje – nuorodos į “Klinikos” kolektyvo straipsnį apie savo veiklas ir filmuką apie ASC “Kliniką”.

http://klinika.451.cz/english/let-klinika-breathe/
https://vimeo.com/154658216
https://www.facebook.com/Let-Klinika-breathe-1720167194871146/?fref=ts

[EN]

Infoshop’s friends from Prague, Czech Republic, write:

The Autonomous Social Centre Klinika in Prague needs your support!

The Klinika Autonomous Social Centre celebrated its first anniversary, running a space on legal loan in Žižkov, Prague. Activists occupied the house, which laid derelict and full of rubbish for five years, at the end of November 2014, and after police interventions and negotiations on the contract with the Bureau for Representation of the State in Issues of Property, the Centre, called Klinika, began its varied program in March 2015. During its first year, Klinika has become a lively meeting point, a social centre with a wide scope of help. The activists cleaned out the house and made elementary repairs. Lectures, debates, language courses, theatrical and musical productions and manual workshops are all organised regularly at Klinika. There are functional workshops, a freeshop, library and café, a children and parents’ club, Mamatata, and a room for broadcasts by Streetculture Radio. Future plans include a laundry, community agriculture or a pottery workshop. The program, which runs practically every day, is entirely free and works on a donation basis. “We want to show that much can be accomplished without money and striving for profit,” say members of the Klinika collective. “In a society in which profit comes first, we are trying to nurture social ties which allow people to conceive of themselves and others according to a different logic than that of the market. Here, they can develop relationships, values and subjectivities based on sharing, agreement, cooperation and mutual help,” they add.

Klinika also raised public interest with a collection to help people fleeing military conflict. “We organised the collection as a reaction to the xenophobic proclamations and behaviour of a certain vocal part of Czech society. We wanted to speak against this and show solidarity with people in need,” say the members of the collective. Thanks to the collection, both financial and material, 150 cars, lorries and trucks could be dispatched to help at the borders.

The operation of the Klinika Autonomous Centre is based on minimising costs, recycling and reuse, mutual help and sharing. The Klinika collective rejects grants, state sponsorship and wealthy benefactors who would subsidize the operation of the autonomous centre, because it increases dependency on the donors and limits self-administration, which is an important element in Klinika’s endeavour.

Presently, Klinika is discussing prolonging the loan with the Bureau for Representation of the State in Issues of Property. From the available information, it seems that GIBS (the General Inspection of Security Forces, which owns the building in which the Centre resides) is reconsidering their original demands for the relocation of their offices. However, the Local Authority Building Control announced that they wouldn’t prolong the current contract for another year. The future of Klinika is now uncertain, and there is a threat of the activists having to leave the space on 3rd of March. For this reason, we ask associated collectives and media internationally for voicing their support in the matter of extending the contract for another year. The support can take any form, few sentences, sympathetic pictures or an article in media.

On Saturday, 27th of February, at 2 pm, the march for Klinika will take place in Prague, to support not only Klinika, but also other autonomous projects and activist initiatives in Czech Republic. The Klinika collective has also created a short publication about its activities, a video calling for support and a music compilation.

http://klinika.451.cz/english/let-klinika-breathe/
https://vimeo.com/154658216
https://www.facebook.com/Let-Klinika-breathe-1720167194871146/?fref=ts

This entry was posted in Naujienos/News. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.